வங்கி கணக்கு விவரம்

குமாரசுவாமியம் நூலின் நட்சத்திர பரிகார வகுப்பு மற்றும் பாரம்பரிய ஜோதிடத்தின் பலன் உரைக்கும் சூட்சம வகுப்பு என்னும் இந்த வகுப்பில் நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள கீழ்க்கண்ட வங்கி கணக்கிற்கு ரூ 3500 பணம் அனுப்பியுடன் தங்களுக்கு கடவுச்சொல் அனுப்பப்படும் நன்றி

N.BALASUBRAMANI
ACC NO-20178493152
STATE BANK OF INDIA
VELLAKOVIL BRANCH
IFSC CODE -SBIN0004272

+91 8508593442  mobile number
Google pay
Paytm
Phone pe